S Plaka İhale İptali

İhale No: 0

          S PLAKA İHALESİ İÇİN  5393 BELEDİYE KANUNUN 15. MADDESİNİN P FIKRASI GEREĞİ SINIRLI AYNI HAT HAK TESİSİ OLARAK 10 YILLIĞINA 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA  AÇIK ARTIRMA USULÜYLE 12.08.2018 TARİH 58 NOLU ENCÜMEN KARARIYLA 15.08.2018 TARİHİNDE ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 09.00’DA İHALE ÇIKARTILMIŞ OLUP, ANCAK İDARİ ŞARTNAMEDE EKSİKLİKLER OLDUĞUNDAN DOLAYI SÖZ KONUSU İHALE, İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞ.

KAMUOYUNA DUYURULUR.

AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.